Publications

Sosna D., a Brunclíková L. 2015. Odpad pohledem společenských věd: metodická příručka (Waste and Social Sciences: Handbook of Methods). Západočeská univerzita, Plzeň.

 Sosna D., a Brunclíková L. 2015. Odpad pohledem společenských věd: metodická příručka (Waste and Social Sciences: Handbook of Methods). Západočeská univerzita, Plzeň. 

Brunclíková L, and Sosna D. 2014. Jednorázová společnost? Sledování konzumních vzorců v urbánním prostředí (Throwaway Society? Exploration of Consumption Patterns in an Urban Environment). Lidé města 16(1):67-98.

 Brunclikova_Sosna_2014_Jednorazova_spolecnost.pdf (739458) www.lidemesta.cz/archiv/cisla/16,-2014,-1/jednorazova-spolecnost-sledovani-konzumnich-vzorcu-v-urbannim-prostredi.html 

Brunclíková L, and Sosna D. 2014. Cesta do hlubin kontejneru (A Journey to a Waste Container). Antropowebzin 1: 1-9.

Brunclikova_-_Sosna_2014._Cesta_do_hlubin_kontejneru_(Journey_into_a_waste_container)-libre.pdf (377109)

Presentations