Brunclíková L, and Sosna D. 2014. Jednorázová společnost? Sledování konzumních vzorců v urbánním prostředí (Throwaway Society? Exploration of Consumption Patterns in an Urban Environment). Lidé města 16(1):67-98.