Brunclíková L, Sosna D, a Rumpík V. 2012. Sociální dimenze domovního odpadu. 8 mezinárodní studentská vědecká konference AntropoWebu, 18.-19.10.2012, Plzeň.