Kliková, Jana a Lenka Brunclíková. 2017. Dumpster diving: Mezi etikou a zákonem. Antropowebzin 2017 (1-2): 31-37.

 

Kliková, Jana a Lenka Brunclíková. 2017. Dumpster diving: Mezi etikou a zákonem. Antropowebzin 2017 (1-2):31-37.

www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/244