Sosna D. 2017. Každodenní etika v časech nejistoty: klopýtání transakční logiky v neformální ekonomice odpadu. Ladislav Holy Lecture, CASA, Prague, 21.1.2017