Sosna D, and Brunclíková L. 2012. Lidé a odpadky v době plastové (Humans and Waste in the Plastic Age). Univerzitní noviny, listopad-prosinec 2012:6.