Brunclíková L, a Sosna D. 2012. Garbologie: zrcadlo konzumní společnosti (Garbology: The Mirror of Consumer Society). Antropowebzin 3:131-139.