Publications

Sosna, Daniel, Brunclíková, Lenka & Galeta, Patrik 2019. Rescuing things: Food waste in the rural environment in the Czech Republic. Journal of Cleaner Production

Sosna, D., Brunclíková, L., & Galeta, P. (2019). Rescuing things: Food waste in the rural environment in the Czech Republic. Journal of Cleaner Production, 214, 319-330. doi:10.1016/j.jclepro.2018.12.214

Sosna, Daniel & Brunclíková Lenka 2018. Drinking and dreaming in the dormitories: Workers struggle in times of economic development. Journal of Material Culture

Sosna, D., & Brunclíková, L. (2018). Drinking and dreaming in the dormitories: Workers struggle in times of economic development. Journal of Material Culture, 135918351880338. doi:10.1177/1359183518803389

Brunclíková, Lenka. 2017. Waste and value in the post-socialist space. Anthropologie 55 (3):385-398.

  Brunclíková, Lenka. 2017. Waste and value in the post-socialist space. Anthropologie 55 (3):385-398. puvodni.mzm.cz/Anthropologie/article.php?ID=2222  

Kliková, Jana a Lenka Brunclíková. 2017. Dumpster diving: Mezi etikou a zákonem. Antropowebzin 2017 (1-2): 31-37.

  Kliková, Jana a Lenka Brunclíková. 2017. Dumpster diving: Mezi etikou a zákonem. Antropowebzin 2017 (1-2):31-37. www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/article/view/244

Sosna, Daniel, and Lenka Brunclíková, eds. 2017. Archaeologies of waste: encounters with the unwanted. Oxford: Oxbow Books.

  Sosna, Daniel, and Lenka Brunclíková, eds. 2017. Archaeologies of waste: encounters with the unwanted. Oxford: Oxbow Books. books.google.cz/books?id=tai6DQAAQBAJ&source=gbs_book_other_versions    

Sosna D., a Brunclíková L. 2015. Odpad pohledem společenských věd: metodická příručka (Waste and Social Sciences: Handbook of Methods). Západočeská univerzita, Plzeň.

 Sosna D., a Brunclíková L. 2015. Odpad pohledem společenských věd: metodická příručka (Waste and Social Sciences: Handbook of Methods). Západočeská univerzita, Plzeň. 

Brunclíková L, and Sosna D. 2014. Jednorázová společnost? Sledování konzumních vzorců v urbánním prostředí (Throwaway Society? Exploration of Consumption Patterns in an Urban Environment). Lidé města 16(1):67-98.

 Brunclikova_Sosna_2014_Jednorazova_spolecnost.pdf (739458) www.lidemesta.cz/archiv/cisla/16,-2014,-1/jednorazova-spolecnost-sledovani-konzumnich-vzorcu-v-urbannim-prostredi.html 

Brunclíková L, and Sosna D. 2014. Cesta do hlubin kontejneru (A Journey to a Waste Container). Antropowebzin 1: 1-9.

Brunclikova_-_Sosna_2014._Cesta_do_hlubin_kontejneru_(Journey_into_a_waste_container)-libre.pdf (377109)

Presentations